Henning Kristensens Hjemmeside
Velkommen til min biografi, mit liv,
mine interesser og gøremål

     Jeg er en årgang 1938 fra området mellem Bording og Engesvang. Har boet 52 år i Virklund med Birthe fra Langeland. 59 års ægteskab med to voksne døtre og fire børnebørn. Folke- og realskole. Fik svendebrev som Elektromekaniker 1958. Jeg aftjente min værnepligt i Flyvevåbnet. Kom på arbejdsmarkedet indenfor elektromekaniske job, i 1960'erne, - ca. 6 år med hovedsagelig reparation og service på elevatorer, transformatorer, traditionelt elektromekanik og skibselektromekanik. Elektronikken fyldte meget i fritiden, - job og hobby flød faktisk helt sammen. Senere blev det til 31 års ansættelse, som elektrotekniker og elektromester på en større syntetisk fiber virksomhed i Silkeborg, hvoraf de 28 år var som elektromester. Elektroteknik, fly, og tog har altid fascineret mig. Der blev tid til en anden hobby, - 25 år med flyvning og ca. 400 timer i logbogen. Dejlige oplevelser også for familien, som viste deres tillid og tryghed når jeg udøvede denne interesse. Har siden 1970 jævnligt fortaget rejser med Birthe. Omkring 50 rejser er det blevet til, - blandt andet i Europa, Afrika, Kuwait, Rusland og 14 self-made til USA, - med besøg i 38 forsk. stater. Jeg gik på pension 1. jan. 2000, - næsten samtidig med Birthe. Jeg har nu en privilegeret tilværelse, som har givet mig tid til lokalhistoriske aktiviteter på min hjemegn ved Engesvang og Bording. Denne hjemmeside vil naturligvis indeholde stof og links herom. Barndomshjemmet var en gård, - et indremissionsk og venstrepolitisk hjem. Jeg er medlem af folkekirken. Stemt på Venstre siden jeg fik stemmeret. I partiet Venstre, føler jeg, at der vises respekt for de svage i samfundet, og liberalisme og belønning til dem der har evner og vilje.
E-mail: henning.kri@mail.tele.dk