* Lokal-historie *

Omkring Engesvang

Bungalowen ved Kaptajnsgaarden, - 2006

Udsigt fra Klosterlund mod Engesvang kirke, - 1920

     Alt hvad der er sket til og med i går er jo allerede relativ set, - historie eller begyndelsen til en historie. Som yngre var min interesse for historien nok moderat. Det gælder også for lokalhistorien, - historien, som er nærmest omkring os selv. Da jeg i december 1999 gik på pension, havde jeg i en del år i mit indre kredset om lokalhistorien på min hjem- og fødeegn, - området omkring Engesvang og Bording, men havde ikke aktivt været med i lokalhistorisk arbejde. Jeg blev i årene efter pensioneringen medlem af Engesvang Lokalhistorisk Forening, - Klosterlund Museumsforening, -  Egns-arkivet for gl. Them Kommune,  - Funder Lokalhistorisk forening,  -  og Bording Lokalhistorisk forening. 
     Udover det lokalhistoriske er jeg medlem af Silkeborg Bads Venner, - Teknisk Museums Venner i Helsingør, - Danmarks Jernbanemuseum, - Veteranflyve-museet i Stauning. De sidst nævnte medlemskaber er naturligvis grundet i min store interesse for teknik, tog og fly. 
     I 2001 blev jeg valgt ind i bestyrelsen for Engesvang Lokalhistorisk Forening og blev dens sekretær. Et tillidshverv jeg har været utrolig glad for. I 2011 ønskede jeg at udtræde, efter 10 år i bestyrelsen. Bestyrelsen, - som er med 5 medlemmer, har en god og fin kemi, - sammen med vores faste arkivleder.
     Og ingen tvivl om at Pc'en og Internettet gjort sit til, at jeg har gjort en del med skriveri. Pc'en er jo et fantastisk værktøj, - hvis man vil udtrykke sig på skrift.

Mine artikler i bøger og hæfter

     I nogle år havde jeg på opfordring skrevet artikler i Firma - og Personalebladet, hos Trevira Neckelmann, hvor jeg var ansat i 31 år. Jeg interviewede adskillige af firmaets seniorer og beskrev deres gøren og laden i deres pensionist tilværelse. Det var egentlig meget interessant, og en god øvelse. Artiklerne faldt i god jord hos læserne.
    I foråret 2000 vovede jeg at tilbyde mine søskende, at skrive om vore forældre, barndomshjemmet og hjemegnen. Der var i løbet af året 2000, hvor projektet stod på, nogle møder omkring verificering og rettelser, - resultatet skulle jo helst være så tæt på virkeligheden, som muligt og hvis vore forældre havde levet, skulle det jo også for dem være genkendeligt. I december 2000 var bogen om
HANS OG KATHRINE klar. Den blev der trykt og udgivet et antal til mine søskende og til de sidst nulevende af vor fars søskende og til nogle kusiner og fætre. Der blev i de følgende år bestilt i et pænt antal. Den har været udsolgt, - men kan nu igen leveres, - og er nu solgt i 100 eksemplarer.

    I 2003 blev jeg opfordret til at skrive en artikel om min hjemegn i Egnsbogen 2003, det skulle være en afspejling af Hans og Kathrine bogen, - artiklen kom til at hedde: Julianehede, - Lidt historie og indtryk fra min barndomsegn.
 
   Hvordan livet og samfundet i Julianehede var i 1940 og 50'erne, - naboerne, skolen, det indremissionske samfund m.m.       

      I Egnsbogen 2005, - blev det til en artikel om " MP ", Marinus Pedersen, maskinfabrikanten fra Bording Kirkeby, - som var den håbefulde unge mand fra Julianehede, der i 1940 kom i lære hos smeden i Hestlund. Det var Marinus, som senere udviklede kartoffel-maskinerne og vandkanonerne, også kaldet Bording Vand. Disse maskiner blev kendt langt ud over Danmarks grænser. 
      Marinus døde 91 år gammel i sommeren 2013   

     I Egnsbogen 2006, - en artikel om Kaptajnsgaarden og familien Schultz. Juliane-gaarden senere Kaptajnsgaarden blev købt af ægteparret Caroline og kaptajn J.F.Schultz i 1906. Stedet havde epoke, opgangstid, stagnation og nedgangstid. I 1965 var denne gren af Schultz familien uddød. Omkring 1973 blev alle bygninger nedrevet, - stedet markeres for nuværende af 100 års-stenen for ægteparret Schultz fødsel i 1856.

     I Egnsbogen 2011, - en artikel om automekaniker "Ejner Ø"
Ejner Østergaard Christensen, - som drev et autoværksted og servicestation i Bording i 33 år, - fra 1946 til 1979. Ejner er født i Bredgade 25 i Bording. Hans far Christian Mikael (Gødvad) Christensen havde i baggården et autoværksted. Dette værksted overtog Ejner i 1946. I 1954 byggede han et nyt værksted ved hovedvej 15, som i dag er en STATOIL servicestation.
      Ejner døde i januar 2019, - 97 år gammel. 
 

        I Egnsbogen 2012, - en artikel om tørvefabrikant Jens Gunnar Haarup. Han var oprindelig uddannet som smed og maskinarbejder, - med certifikat som kedelpasser. Blev omkring 1930 medejer af tørvefabrikken "Phønix", - og i 1935 eneejer.  Han var den sidste tørveproducerende fabrikant i området ved Engesvang. Jens var en meget foretagsom mand med mange ideer, som han lod afprøve. I 1966 stoppede han tørveproduktionen.
       I februar 1972 døde Jens 68 år gammel, - efter et utroligt og virksomt liv. 

    Bøllingsø, - og familien Christiani
    I sommeren 2005 var jeg så heldig og ved et tilfælde, at få overdraget en stor arkivaliesamling vedr. Bøllingsø og Bøllingsøgaard. Jeg var i kontakt med adskillige tidligere naboer og tjenestefolk på Bøllingsø. Jeg fandt en nevø til Christian Christiani. Det var Frode Gudmann Christiani i Allerød. Han kunne give en mængde supplerende oplysninger, som kunne understøtte historien.
    Den store billedsamling og interviews med folk, som havde kendskab til Christiani familien, - lagde grund indtil nu, - 10  foredrag, - som jeg har holdt siden januar 2007. Senere blev der udgivet en bog med forskellige artikler, om Bøllingsø og dens ejere. I påsken 2008 blev afholdt fortælle-dag i det fri ved Bøllingsø, - det var i forbindelse med KULTURPROJEKT-VANDSKEL.      

Projekt - Jubilæumsbog.
        Jubilæumsbogen:  ENGESVANG, - i mands minde *
       I forbindelse med foreningens 25 års jubilæum, i november 2007, - var vi en gruppe på tre, - Freddy Boysen, Lindy Hansen og undertegnede, udarbejdede en bog med 11 lokalhistoriske emner, fra området omkring Engesvang, - skrevet af 6 lokale forfattere.
      Jubilæet blev fejret lørdag den 10. november 2007. John Juul Eriksen der i 1982 var initiativtager til foreningen, præsenterede bogen og fortalte om foreningens tilblivelse. Der vistes en ny lokalhistorisk film om Bøllingsø, samt en udstilling af ting og billeder fra arkivet. Vi havde en god dag i arkivet med ca. 180 besøgende.
     Det glæder naturligvis bestyrelsen og foreningen, - at der nu ved indgangen til marts 2008, - at bogen er solgt i over 500 eksemplarer.
         Bogen kan købes i Engesvang Lokalh. Arkiv: for 40 kr.           


 


Bølling Sø og Stenholt Skov

                               Historie og natur
 
              Bogen er udgivet af: Forlaget Foreningen Boelund
                                      i november 2008
                                  Redaktionen bestod af :
  Freddy Boysen, Niels Peter Brøgger, Bo Damgaard og Åge Ebbesen.
      17 forfattere, - hvoraf de 4 fra redaktionen og undertegnede har bidraget med artikler af forskellig art. Bogens indhold lever op til dens titel. Redaktionen har virkelig lavet et flot stykke arbejde. Et nydeligt layout med kolorerede billeder og tegninger.
      Bogen forhandles på Klosterlund Museum, Engesvang Lokalhist. Arkiv samt de lokale boghandlere. Prisen er 169 kr. For medlemmer af de nævnte foreninger er prisen 150 kr.


Smed, Marinus - " MP "
                         
- Her er mit liv -
    Til Egnsbogen 2005 havde jeg skrevet en artikel om Smeden og Fabrikanten Marinus Pedersen, fra Bording. I Egnsbogen er der visse begrænsninger og hensyn, - blandt andet til hvor meget en artikel må fylde, - det havde jeg lidt debat med MP om. Jeg foreslog, - at han selv kunne udgive en biografi om sig selv, hans liv, hans store netværk,  og nu de mange aktiviteter i hans otium, - en bog hvor han kunne tage alt det med, som han ønskede, - det 'fængede' Marinus.
     Han sagde, - i typisk MP stil, - "Så går vi i gang, - og jeg vil gerne, at du skriver den for mig Henning". Vi gik i gang, men i løbet af et års tid, - var det af forskellige årsager svært for mig, - at overse projektet.  
     I sommeren 2008 tilbød MP's broder Vilhelm Pedersen fra Nimtofte, at gå ind og færdiggøre den. Det var et godt tilbud, - bogen lå færdigtrykt i slutningen januar 2009. Det blev virkelig en personlig biografi om Kis og Marinus, - deres børn og børnebørn, - familien og tidligere ansatte.
   Vilhelm's indsats har givet bogen en broderlig og familiemæssig nærhed og sjæl, - det er som om man kan høre MP's behagelige stemme i mellem linjerne. Der er adskillige følsomme passager til familien og det ikke mindst til de to brødres mor.
      

   * Årsskrift 2009 *  udgivet af:
      
Egnsarkivet for Gl. Them Kommune
Årsskriftet udkommer hvert år omkring den 1. december.
     I Årsskrift 2009 er der 8 artikler skrevet af 6 lokale  forfattere omhandlende egnshistorier, slægtshistorier og tildragelser med relationer til egnen omkring Virklund, Bryrup og Them.
     Mit bidrag i dette årsskrift blev til to artikler, - een om den nedlagte Horsens – Bryrup – Silkeborg Jernbane ( HBS ) og en anden om regionsformand Bent Hansen som har en relation til banen, - han er født i 1948 og opvokset på Them station, hvor hans mor var stationsleder.
     Banen kunne i 2009 fejre hele tre jubilæer. Det var 110 år siden den blev indviet, som smalsporsbane fra Horsens til Bryrup, det var 80 år siden den blev ombygget til normalspor og ført igennem til Silkeborg og det var 40 år siden at Veteranbanen Bryrup - Vrads blev sat i drift. 

Rosenborgtoftens historie
     I sommeren 2012 var vi her på "Toften" samlet flere gange til "runde" fødselsdage, Skt. Hans og bryllup. Igen blev der ved disse hyggelige sammenkomster fortalt om "gamle" dage, - med forsk. oplevelser. Det blev foreslået at historien blev "nedfældet" på skrift og i billeder.
     "Toften" som fra dens udstykning hed "Solhøjen", blev udstykket i første halvdel af 1960erne, - altså for knap 50 år siden. Ejendommene nr. 1-2-3-4-5-6 samt Pedersmindevej 28 er bygget næsten samtidigt. Fra Gurli og Kai Birch Andersen, som i 1964 var de første der byggede på "Toften", - har vi lånt billeder og udvekslet historier.
     Historien med billeder kan læses og ses her på "Hjemme-siden", - ved at klikke på link-nøglen ovre til venstre mærket: "Rosenborgtoften". Eller i "hard-copy" hæfte-format, som kan fås hos forfatteren.         

 

   
   

Engesvang Sogns 6 Sognefogeder  
    I 1915 blev Engesvang, Funder og Kragelund omdannet til tre selvstændige kommuner. Derfor fik de tre nye kommuner også hver deres egen beskikkede sognefogeder. Denne ordning fortsatte til kommune-sammenlægningen i 1970. Efter en tre års afvikling og overgangsperiode blev sognefoged-ordningen helt afviklet i 1973. I de forløbne knap 60 år blev det til 6 sognefogeder i Engesvang Sogn. Hvoraf min far blev den sidste og længst siddende, - i ca. 26 år.
        Hele artiklen kan ses på:     Engesvang sogns sognefogeder

Lucas P.Pedersen-Mk.Pedersen-Niels Jensen

Mads Dahl- Magnus Dahl- H.Chr.Kristensen


Projekt - fotografering af gravsteder
 

      I sommeren 2007 fotograferede jeg samtlige 767 gravsten, med 1189 navne, på Engesvang kirkegård. Grete Nielsen, Hadsten, - (født Poulsen, på Gammel Skovgaard) har indtastet den tekstmæssige og administrative registrering, som nu er afsluttet sidst i oktober 2007. Alle billeder er lagt på nettet, dog skal der være gået mindst 10 år, efter jordfæstelsen, inden et billede af et gravsted er på nettet. Der er pt. aktiviteter i gang over hele landet med registrering af gravsteder.
     I august 2013 blev der foretaget en opdateringsfoto. Det blev til 115 tilføjelser. 
     Gravstenene kan ses på hjemmesiden: Dansk Kirkegårds Index, -
v/ Hanne B. Stegemüller, - som søges på:
   Dansk Kirkegårds Index
      En anden hjemmeside vedrørende kirkegårde og gravsten, -  administreres af Birgit Nielsen, - og den søges på : 
Find en grav
     De kendtes gravsteder, - digtere, forfattere, skuespillere og de kongelige findes på:   De Kendtes Gravsteder

*********************************

Engesvang Lokalhistoriske Forening
&
Engesvang Lokalhistoriske Arkiv

          Foreningens formål er at fremme interessen for lokalhistorie, slægtshistorie, og indsamle billeder og optegnelser af lokalhistorisk betydning fra området omkring Engesvang. Foreningen og dets arkiv er hjemmehørende i Engesvang. Foreningen har 5 bestyrelsesmedlemmer og afholder en årlig generalforsamling i marts måned. Arkivet har en arkiv-assistent, som administrativt er ansat under Ikast kommunes biblioteksvæsen. Assistenten træffes normalt i arkivet hver tirsdag mellem kl.: 14 og 17. Foreningen arrangere foredrag, udstillinger og udflugter, - vedr. lokalhistoriske emner. Foredragene afholdes som regel i Dybdalsparken i Engesvang, på onsdage kl.: 1930.
    Foreningen blev stiftet i 1982, - og har pt. ca. 150 medlemmer. Foreningen trives i bedste velgående med en god økonomi, kemi og mange opgaver.

     > > > > > > > Bestyrelsen efter generalfors. i marts 2015 < < < < < < <

Martha Skov
Formand
Kjeld Tollund Christensen
Næstform.
Ingelise Laier
Kjerkemand Sekretær
Mie Rytter
Kasserer
Erna Fosgerau
Jedig
Bestyr. medl.

 

 

 

 

Ansat arkivleder

 

 

 

 

Ejvind Lassen

 

Arkivets adr.: Gl.Kongevej 97, 7442 Engesvang
Arkivets åbningstider: Tirsdage fra kl.: 14.00 til 17.00
eller aftale med arkivleder Ejvind Lassen
Telf.: 22388045 eller e-mail: < ejvindlassen@gmail.com >
Arkivets hjemmeside og mail adr:
< www.engesvangarkiv.dk >       
< ejlas@ikast-brande.dk >
Arkivets telefon: 99 60 50 12
Arkivet vil være lukket i alle skolens ferier og fridage