* Silde-logen *

Fem par, - 10 mennesker der har holdt sammen i over 50 år. Vi holder møde ca. 8 gange om året. Vi har det godt i hinandens selskab, - der findes egentlig ingen emner, - som vi ikke kan debattere.
Vi nyder hinandens gensidige accept og respekt, -
og naturligvis får vi ved alle vore sammenkomster sild, - tilberedt på mange forskellige måder.
 

 Birthe         Inger          Anne              Bente                  Lis
     Henning         Finn           Peder          Sven Erik          Sven-Eric

   Som gruppe set udefra kan vi virke forholdsvis homogene. Vi lever ægteskabeligt endnu sammen med den, som vi i sin tid blev gift med. Vi har nu alle fejret guldbryllup. Vi har alle mindst to og max tre børn. Vi bor alle i egen bolig i form af fast ejendom. Vi er nu i skrivende stund alle gået på efterløn, - eller anden form for pension. Vi har sikret midler, til fornøjelse til vor tredje alder i form af pension eller værdier i fast ejendom. Vi har levet efter evne, der har været et rimeligt forhold i levevis og adfærd, - ud fra job, indtjening og opsparing. 
Vort livs virke.
     Vi har alle 10 haft tilknytning til job og virke i vort samfund. Et par af os har haft selvstændig forretning. Adskillige af os har gennemgået en elev-uddannelse indenfor håndværk, industri, kontor og pleje. Flere af os har autodidaktiske evner, - evnen til selvstudium, - og har udnyttet dette. Flere har gennemgået en flerårig videre uddannelse og har været ledere på mellemleder niveau. To af os har gennemgået en ingeniøruddannelse på teknikum. Det gælder nok for os alle, at vi har følt eller oplevet, at græsset har virket grønnere på den anden side af hegnet. I adskillige tilfælde er dette blevet afprøvet. Dette er jo ganske sundt, at få afprøvet grænser på lyst, evner og kunnen. Ellers ville vi jo på et tidspunkt ude i fremtiden fortryde, at vi ikke lod det afprøve. I skrivende stund føler jeg, at gruppen er i en vis balance med sig selv. – Fik du prøvet det du ville ? Den tredje alder i vores tid og generation, giver i hvert fald mulighed for at realisere visse drømme og ønsker.
Vore evner og kreativiteter.
    
Min, teori er, - at alle individer er født stort set lige. Hvis vi ser bort fra medfødte synlige forstands – og bevæge hæmmede afvigelser. Vi er alle født med en intellektuel og en motorik ballast, som er lig med hundred procent. Hvis vi bliver placeret på den rette hylde på rette tidspunkt, og med den ideelle medvind og positiv påvirkning, så er alle på en eller anden måde unik. For eksempel er et menneske med evner indenfor musik, er måske ikke i stand til at slå et søm i et bræt uden at ødelægge både søm, hammer, bræt og fingre. Eller en skuespiller, som elegant kan levendegøre Holbergs forfatterskab, har svært med at finde vej til den nærmeste købmand og en elite-golfspiller der ikke er stand til at skifte hjul på sin bil.
      Så hvis vi ser logeholdet fra samme analoge vinkler, er min opfattelse, at også her er vi aldeles homogene, og hundred procent og samtidigt individuelle. Man kan jo have og lave mange forestillinger, men det fører jo ikke til noget. For eksempel, hvis vi forstillede os, at vi havde gennemlevet livet før den tekniske udvikling for 200 år siden. Ingen tvivl om, at livsforløbet havde været en anden. Vi er alle sammen egnede, - men vi er ofte langt fra, - at være egnet egnet til det samme.

 Sildelogens Heraldik og Våbenskjold
    Lis, - som er meget kreativ, - blandt andet udi sprog, gloser, historie og traditioner, - foreslog i sommeren 2012 om logen ikke skulle have en heraldik, - et våbenskjold. Her er Lis’s kreation, - valgt ud af flere forslag, - som med sine symboler og farver afspejler vores Sildeloge.   

 

      Skjoldets baggrund har det smukke danske flags farver. Den røde farve er også symbolet for opofrelse. Den hvide, - renlighed, visdom og glæde. De fem gyldne hjerter er symbolerne for vi fem par. Den gyldne farve er også symbolet på forstand og agtelse. Den blå bølge som gennemløber den tværgående korsarm er vandet og havet. Havet er blåt fordi atmosfæren med dens ilt spejler sig i havet. Vandet og atmosfæren er jo betingelserne for alt liv på vor klode. Havet har altid draget mennesket. Havets blå farve er symbolet for troskab. De tre fisk symboliserer bordets glæder når vi hygger os, - vi får som regel ved vore møder serveret mindst tre slags sild, som svælges, - naturligvis med dansk akvavit.
 

Vi blir' ældre.
  Holdet har nu passeret en alder mellem 70 og 83 år. Naturligvis sætter alderen sine spor, - og sygdom har berørt os.
        Det uundgåelige ville jo på et tidspunkt ske, - at "logen" skulle tage afsked med et medlem.

 

Vores yngste medlem Bente Pasgaard er ikke mere, - - -
      Vi fejrede hendes 70 års fødselsdag, - 30. sept. 2015 i de smukke omgivelser i skovene syd for Århus, - på restaurant "Skovmøllen", -  Svend Erik, - fortalte, - at hans Bente var alvorlig syg. Til deres Guldbryllup en måned senere stod det klart, - at det lakkede mod enden. Onsdag den 10. Marts 2016 sov Bente stille ind, - med sin nærmeste kære familie omkring sig. 
Æret været Bentes minde.

 

Den 19. nov. måtte vi tage afsked vores ældste medlem, - 87 årige      Sven Eric Nielsen. Han døde på Horsens sygehus. Han blev bisat den 23. nov. fra Sygehus-kappellet. Sven Eric ønskede sit aske strøet ud over Limfjorden.

                                     Æret været Sven Eric's minde  
   
      
     Den 13. februar døde Peder Kjær på hvilehjemmet i Durup hvor han havde været i 3 år. Han blev bisat fra Glyngøre Kirke den
                                    19. feb.  2020.                        
 
                                    Æret været Peder's minde